Foreningen Gamle Fredrikstad

Foreningen Gamle Fredrikstad er Gamlebyens bevaringsforening, med røtter tilbake til 1897.

Foreningen har som formål å være en pådriver for at den gamle festningsby blir bevart og vedlikeholdt som fortids- og kulturminne, i nært samarbeid med bevaringsmyndighetene.

I tillegg arbeider foreningen med å sikre Gamlebyens bygningsmasse gjennom brannverntiltak, opprettholdelse av grunnvannsnivået og en forsvarlig trafikkavvikling.

Foreningen eier også Dunkejongaarden fra 1784, som fungerer som et grendehus for miljøet i Gamlebyen og er et populært selskapslokale.

Gamle Fredrikstad er avhengig av støttemedlemskap for å drive sitt arbeid og for å forvalte det kulturminnet en bygård fra 1700-tallet er, og vi arrangerer jevnlig foredrag og arrangementer for våre medlemmer.

Et medlemskap koster kun 200,- pr år for enkeltmedlemmer og 300,- pr år for par.

Foreningen Gamle Fredrikstad

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.