Gamlebyavisen spør partiene (5): Positiv eller negativ til Arena Fredrikstad? Bør arenaen i tilfelle lokaliseres på Værste eller Østsiden?

Gamlebyavisen har stilt partiene syv spørsmål om hovedsakelig kultur og idrett foran kommunevalget. Partienes svar på spørsmålene presenteres fra mandag til fredag denne uka:

Spørsmål 5:
Er ditt parti positiv til Fredrikstad Arena-prosjektet, og i tilfelle ja:
bør denne arenaen ligge på Værste-området, på Østsiden eller et annet sted i kommunen?

Svarene fra partiene er plassert i rekkefølge etter når svarene ble mottatt.

Miljøpartiet De Grønne:
Det ville vært flott med et slikt anlegg, men ærlig talt; – vi må begynne å sette tæring etter næring, så det har nok dessverre ikke Fredrikstad råd til de første årene. Men en fremtidig sentral beliggenhet bør innarbeides i arealplanene. Øst eller vest i byen må balanseres i forhold til en likeverdig fordeling av lignende anlegg.

Arbeiderpartiet:
Vi har ikke tatt standpunkt til beliggenhet enda. Flere faktorer må på plass før en endelig plassering kan bestemmes.

Sosialistisk Venstreparti:
Vi mener vi må se flere ting under ett. Hvis vi skal ha ny videregående skole i Fredrikstad bør Arena Fredrikstad sees i forbindelse med den. Dermed må beliggenheten avgjøres i forhold til ny videregående skole.

Høyre:
Vi er ikke negative til Arena Fredrikstad, og i øyeblikket peker det mot Værste, men er med på at den kan ligge andre steder, eller deles opp.

Rødt:
Ja, det ser ut som dette kan bety en arena for hele byen. En forutsetning mener vi må være at kommunale kostnader skal være moderate, utgifter i liten grad. Vi ønsker ikke at Arena-prosjektet skal gå på bekostning av andre kommunale formål. Ikke etablering på Værste-området.

Fremskrittspartiet:
Vi er positive til å realisere Arena Fredrikstad. Vi ønsker å bygge Arena Fredrikstad sammen med en ny videregående skole i Fredrikstad. Sted er ikke avgjort.

Senterpartiet:
Senterpartiet støtter bygging av Arena Fredrikstad. Men lokalisering er ennå ikke avklart. Det er en prosess som må gjøres grundig ikke minst sett i forhold til samlokalisering med andre store institusjoner som FFK stadion, Høyskolen feks. Men som sagt det er for tidlig å konkludere på dette spørsmålet. Saken må utredes grundig for et så stort prosjekt.  Samtidig  mener jeg at det finnes flere gode alternativer for lokalisering av Arena Fredrikstad på Østsiden. Men det blir også et spørsmål om infrastruktur, kollektivtrafikk, osv. En bør være mottagelig for gode argumenter.

Kristelig Folkeparti:
Svaret er tja. Hvis Arena virkeliggjøres synes Værste å være en bra lokalisering og bedre
enn matjord på Østsiden. Slik saken står nå så er vi for oppussing av Stjernehallen og flere nye kunstisflater/baner ulike steder i kommunen. Det ville gi bredde og opprettholde en større ishockeykultur i Fredrikstad. Hadde vi hatt en klar enighet i kommunen på om midler fra salg av Stjernehallområdet f. eks til en boligutvikler og disse pengene gikk inn i Arena-prosjektet ville dette gi et finansieringsløft, men det foreligger, så langt jeg er orientert, ikke.

Bymiljølista:
Fredrikstad trenger helt klart flere isflater, og dagens plassering av Stjernehallen øverst i et boligområde er uheldig. Arena Fredrikstad-prosjektet ser veldig bra ut. Det gir to isflater – til glede for både kunstløp, ishockey og folk flest som bare vil gå på skøyter – til en lavere driftskostnad enn man ville få ved å utvide dagens hall. Det fjerner en stor trafikkbelastning fra Trara-området, og det er et spennende byutviklingsprosjekt. Så ja, og den bør ligge på Værsteområdet.

Venstre:
Vi ser ikke at kommunen kan ta seg råd til Arena Fredrikstad når vi ser hvilke utfordringer vi har innen skole,- oppvekst og barnevern i Fredrikstad.

Disse har svart på vegne av partiene:
Henning Aall (Miljøpartiet De Grønne)
Siri Martinsen (Arbeiderpartiet)
Camilla Sørensen Eidsvold (SV)
Inger Christine Apenes og Peter Kuran (Høyre)
Terje Syversen (Rødt)
Anita Vik (Fremskrittspartiet)
Hans Ek (Senterpartiet)
Lino Lubiana (Kristelig Folkeparti)
Jonas Qvale og Jørgen Søderberg Jansen (Bymiljølista)
Per Elling Braseth-Ellingsen (Venstre)

Senere i ettermiddag (10. september) presenteres partienes svar på følgende spørsmål:
– Er ditt parti positive til et toppidrettsutøverråd bestående av tidligere toppidrettsutøvere, som med sin erfaring og kunnskap kan bistå kommunen med råd ved idrettspolitiske veivalg og beslutninger?

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.