Gamlebyavisen spør partiene (6): Toppidrettsutøverråd i Fredrikstad?

Gamlebyavisen har stilt partiene syv spørsmål om hovedsakelig kultur og idrett foran kommunevalget. Partienes svar på spørsmålene presenteres fra mandag til fredag denne uka.

Spørsmål 6:
Er ditt parti positive til et toppidrettsutøverråd bestående av tidligere toppidrettsutøvere, som med sin erfaring og kunnskap kan bistå kommunen med råd ved idrettspolitiske veivalg og beslutninger?

Svarene fra partiene er plassert i rekkefølge etter når svarene ble mottatt.

Miljøpartiet De Grønne:
Slik spisskompetanse bør alltid rådspørres og lyttes til. Politikerne er ikke altvitende og bør i langt større grad lytte til ulike interessegruppers kunnskap og synspunkter før beslutninger fattes.

Arbeiderpartiet:
Dette har vi ikke drøftet, men det høres ut som en god idé.

Sosialistisk Venstreparti:
De står fritt til å danne en interessegruppe, og spille på lag med kommunen.

Høyre:
Dette er vi positive til.

Rødt:
Ja, det virker som en god idé. Deres erfaring, kunnskap og kompetanse vil være nyttig for idrettspolitiske spørsmål.

Fremskrittspartiet:
Vi er ikke negative til det, men det er viktig å ta med seg at idrettsrådet i byen gir innspill til idrettspolitiske saker. Det er viktig at idrettsrådet blir hørt i idrettsaker. De representerer idretten i byen.

Senterpartiet:
Nei! Ingen flere råd! Men absolutt ja til ad hoc-utvalg med visse mandater i store saker. Jeg tror absolutt at flere toppidrettsutøvere og/eller toppidrettsledere forstår slike problemstillinger langt bedre enn politikere gjør.

Kristelig Folkeparti:
Det har vi ikke drøftet.

Bymiljølista:
Dette har vi ikke diskutert, men det høres ut som en interessant idé. Dog mener vi at toppidretten i utgangspunktet må klare seg selv, og at det er grasrotidretten, der sunnhet, samhold og integrering står i høysetet, som bør prioriteres.

Venstre:
Dette har vi ingen mening om. Dersom toppidretten ønsker dette selv må de gjerne det. Som parti og politikere tar vi imot råd fra hvem som helst, når som helst – og gjør oss opp en mening basert på dette.

Disse har svart på vegne av partiene:
Henning Aall (Miljøpartiet De Grønne)
Siri Martinsen (Arbeiderpartiet)
Camilla Sørensen Eidsvold (SV)
Inger Christine Apenes og Peter Kuran (Høyre)
Terje Syversen (Rødt)
Anita Vik (Fremskrittspartiet)
Hans Ek (Senterpartiet)
Lino Lubiana (Kristelig Folkeparti)
Jonas Qvale og Jørgen Søderberg Jansen (Bymiljølista)
Per Elling Braseth-Ellingsen (Venstre)

Partienes svar på vårt siste spørsmål presenteres i morgen
– fredag 11. september:

– I løpet av perioden 2011 – 2015 ble det inngått en leieavtale mellom en privat entreprenør og kommunen for planlegging av «Nautilus Marinepark» over 220 mål på Gudebergjordet på Østsiden. Avtalen er nå sagt opp.
Hva mener ditt parti vil være den beste utnyttelse av dette området?

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.