Gamlebyavisen spør partiene (2): For eller mot bibliotek på Værste-området?

Gamlebyavisen har stilt partiene syv spørsmål om kultur og idrett foran kommunevalget. Partienes svar på spørsmålene presenteres fra mandag til fredag denne uka:

Dagens første spørsmål:
Vil ditt parti stemme for eller mot et nytt Fredrikstad bibliotek på Værste-området hvis
dette konkrete spørsmålet kommer opp i perioden 2015-2019? Hva er i tilfelle begrunnelsen for partiets holdning i denne saken?

Svarene fra partiene er plassert i rekkefølge etter når svarene ble mottatt.

Miljøpartiet De Grønne:
Nei, De Grønne vil ikke bygge nytt bibliotek, men heller oppgradere det flotte bygget vi har. Vi mener det har en sentral beliggenhet i fremtidens Fredrikstad hvor «grønn» fortetting i eksisterende sentrum må bli en kjernesak. Fremtidens bibliotek vil trolig kunne klare seg innen eksisterende areal, da digitaliseringen kommer for fullt. Fredningsreglene begrenser og skaper store utfordringer selvfølgelig, men hva med eventuelle nye lokaler under bakken med overlys i miniatyr à la Louvre i Paris på plassen foran bygget?

Arbeiderpartiet:
Det jobbes nå med en utredning på området, og denne vil gi oss en indikasjon på hva som blir vårt standpunkt. Så langt er det ikke tatt stilling til dette spørsmålet.

Sosialistisk Venstreparti:
Et nytt bibliotek ligger nok lengre frem enn 2019. Hva vi vil stemme er helt avhengig av de planene som fremlegges. Fredrikstad bibliotek er en fantastisk bygning, men vi sliter med både universell utforming og med å klare målene i den nye Biblioteksmeldingen i nåværende bygg.

Høyre:
I mot. Vi mener at fremtidens bibliotek kan utvikles i eksisterende bygg. Dette er gjort i flere eldre tilsvarende bygninger rundt om i verden.

Rødt:
Vi har et nei standpunkt til nytt bibliotek. Hovedbiblioteket må bestå. Restaurering av eksisterende bygg må vurderes ut fra bibliotekfaglig innhold, ansattes behov, og fysisk tilgjengelighet. Vi er for å utvikle flere bibliotek filialer i kommunen.

Fremskrittspartiet:
Vi ønsker ikke et nytt bibliotek på Værste. Vi ønsker å bevare hovedbiblioteket i nåværende bygningsmasse. Frp mener at nødvendige omgjøringer for å skape fremtidens bibliotek i eksisterende boligmasse er fullt mulig.

Senterpartiet:
Senterpartiet vil stemme for et nytt bibliotek, men samtidig sørge for at det gamle rustes videre opp og kan brukes til andre kulturaktiviteter. Begrunnelsen er et krav om bedre fasiliteter for ansatte, og en mer betryggende oppbevaring og behandling av de kulturskattene biblioteket skal inneholde. Lokalisering er et spørsmål som vi vil komme tilbake til senere.

Kristelig Folkeparti:
Biblioteket er viktig, men vi synes dagens bibliotek har en fantastisk beliggenhet i et flott og historisk bygg. Ingenting på Værste vil slå det! Vi er for å pusse opp og tenke nytt rundt bygget som er.

Bymiljølista:
Nei, i hvert fall ikke før det er grundig utredet om det eksisterende biblioteket kan bygges ut og møte dagens behov for tilgjengelighet og arbeidsmiljø, og det må i tillegg være gode planer for hva bygget eventuelt skal brukes til videre. Vi har sett skisser på tilbygg mot Hamburgerskuret og mot Isegran som ser veldig spennende ut. Argumentet om at Fredrikstad bibliotek ligger usentralt faller på sin egen urimelighet. Vi er uansett villig til å bruke penger på et nytt folkebibliotek!

Venstre:
– Nei. Vi ønsker å beholde dagens bibliotek i et av Norges flotteste bibliotekbygg. For å videreutvikle biblioteket ønsker vi å utlyse en internasjonal arkitektkonkurranse for et tilbygg. Vi ønsker også å finansiere større innkjøp av bøker og medier til biblioteket, samt finansiere lengre åpningstider og søndagsåpent.

Disse har svart på vegne av partiene:
Henning Aall (Miljøpartiet De Grønne)
Siri Martinsen (Arbeiderpartiet)
Camilla Sørensen Eidsvold (SV)
Inger Christine Apenes og Peter Kuran (Høyre)
Terje Syversen (Rødt)
Anita Vik (Fremskrittspartiet)
Hans Ek (Senterpartiet)
Lino Lubiana (Kristelig Folkeparti)
Jonas Qvale og Jørgen Søderberg Jansen (Bymiljølista)
Per Elling Braseth-Ellingsen (Venstre)

Senere i dag – tirsdag 8. september – presenteres partienes svar på følgende spørsmål:
I hvilken grad mener ditt parti at kommunens kulturseksjon selv bør ha prosjektleder-ansvar for ulike kulturarrangementer?

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.