– Kontinuitet og fornyelse i Gamlebyens ærverdige bevaringsforening

Tirsdag 12. mars avholdt foreningen Gamle Fredrikstad årsmøte. Mangeårig leder Inger Christine Apenes overleverte formannsklubben til Knut Thomas Hareide-Larsen etter 17 år i vervet.
– Hun har gjort en enestående innsats for foreningen og ikke minst for Gamlebyen, og i mange av årene har hun ikke bare vært formann i foreningen Gamle Fredrikstad, man kan si at hun har vært foreningen Gamle Fredrikstad. Inger Christine Apenes kommer til å fortsette sitt arbeid for Gamlebyen, også innenfor foreningen, idet hun har takket ja til å lede et utvalg med spesiell fokus på bevaringssaker, brannsikring og ikke minst den nye utviklingsplanen for Gamlebyen. Dette sikrer uvurderlig kontinuitet og kunnskapsoverføring til yngre krefter i foreningen Gamle Fredrikstad, skriver foreningen i en pressemelding.

Som forretningsfører for foreningen de siste tre årene har nyvalgt formann Knut Thomas Hareide-Larsen samarbeidet tett med Inger Christine Apenes i både foreningsarbeidet og bevaringsarbeidet i Gamlebyen. Han sitter også i bystyret for Høyre, hvor Gamlebyen og bevaring av byens mange kulturminner er blant hjertesakene.

Foreningen Gamle Fredrikstad ble stiftet i 1949, som en fortsettelse av «Foreningen til
festningsvollenes forskjønnelse» fra 1897. Foreningen Gamle Fredrikstad har således vært en kontinuitetsbærer for utviklingen i Gamlebyen i over 100 år.
– Foreningen har siden den gang stått helt sentralt i bevaringsarbeidet i Gamlebyen, og det var Gamle Fredrikstad som tok initiativ til både bevaringsplanen for Gamlebyen og fargeplanen. Begge planverk styres det etter idag. Etter noen år med nedgang i medlemstallene, kunne Gamle Fredrikstad i 2013 vise til fremgang for femte år på rad, nå med totalt mer enn 340 medlemmer. Foreningen arrangerer jevnlig foredrag og arrangementer i Dunkejongaarden (1784), som foreningen har eid siden 1959. Foreningen er også det årlige Festningsballets «beskytter», skriver foreningen.

Etter årsmøtet 12. mars og det konstituerende styremøte 19. mars består foreningen
Gamle Fredrikstads styre av følgende medlemmer:

Knut Thomas Hareide-Larsen, formann
Trond Svandal, varaformann
Lars Thoresen, sekretær
Eva Cecilie Henriksen Holm, styremedlem
Christer Jonassen, styremedlem

Anne-Louise Daae, utnevnt av Gamlebyen Handelsforening
Jon Anders Larsen, utnevnt av Gamlebyen Gaardeierforening
Øystein Andersen, utnevnt av Forsvarsbygg

I tillegg består foreningen, som består av 340 medlemmer, av fire varamedlemmer, fire komitéledere og et titalls komitémedlemmer.
– Vi er stolte av alle sammen, skriver foreningen i pressemeldingen.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.