Svarte dammer i Smedjegaten

Vanndammene i Smedjegaten er ikke et hyggelig syn.

For å dempe støvskyene fra grusveien i Smedjegaten behandles både vei og parkeringsplass med et illeluktende og for mange allergifremkallende kjemisk middel som fører til svarte dammer ved regnvær. I en bekymringstelefon til kommunen blir vi avfeid med at ingen har klaget tidligere. Når vi spør om det er farlig, blir dette avkreftet, men på oppfølgingsspørsmål om «vannet» kan drikkes, siden det ferdes både barn (som leker i vanndammer) og hund i bånd i området, blir tonen en annen. Innholdet i dammene er noe man absolutt ikke skal få i kroppen. Vi vil nå purre kommunen om svar på hvilke kjemiske stoffer som skjuler seg i de utrivelige dammene.

De sorte vanndammene i Smedjegaten skyldes ikke massivt oljesøl fra parkerende bilder, men et kjemisk bindemiddel som skal forhindre støvskyer i tørre perioder.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.