Kommunevalget 2015: Informasjonsfilm om hvordan man avgir stemme

Valg 2015

Nettstedet valg.no (Kommunal- og Moderniseringsdepartementet) har laget en film som forteller hvordan du skal gå frem for å stemme.

Her får du svar på hvor, når og hvordan du kan stemme, hvordan forhåndsstemming fungerer og hvordan du kan stemme fra utlandet.

Informasjonsfilm om valg

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.