Avisarkiv

Forsvarsminister Strøm-Erichsen: En helt sentral del av vår historie (2013)

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen mener Fredrikstad festning er en helt sentral del av vår historie, og en betydelig del av Fredrikstads identitet.

Hvorfor er det viktig å markere 350-årsjubileet for en festning?
– Festningene har gjennom flere hundre år sikret vårt land mot trusler og angrep, og forsvart vår nasjonale selvstendighet. De er vitnesbyrd om en sterk vilje til å forsvare landet.  Av natur er festningene defensive, og de viser forsvarsvilje og forsvarsevne uten å utgjøre en trussel mot andre. Festningene er blant våre aller viktigste nasjonale kulturminner, og er en del av vår felles kulturarv.

Hva gjør Fredrikstad festning spesiell i norsk forsvarshistorie?
– Fredrikstad er vår eneste virkelige festningsby, og er således helt unik. Da den ble anlagt var den en av våre aller største og viktigste festninger, en befestet forsyningsbase og et viktig støttepunkt. Ingen andre steder i Norge har vi i så lang tid hatt et så tett og intimt samspill mellom det militære og sivile samfunn som i Gamlebyen i Fredrikstad.

Planlegger statsråden besøk til Gamlebyen, Fredrikstad, i anledning 350-årsjubileet?
– Jeg har et stort ønske om å komme, og vil forsøke å få det til.

Hvor viktig er den fremtidige forvaltning av et kulturminne som Fredrikstad festning?
– Svært viktig. Festningen er en helt sentral del av vår historie og en betydelig del av Fredrikstads identitet. Den har utspilt sin militære rolle, men er desto viktigere i dag og i framtiden som en arena for byen og for folket.

Kan statsråden fortelle nærmere om betydningen av Stortingsmelding 33 – «Kultur å forsvare»?
– Innad i Forsvaret er kultur en viktig del av profesjonsidentiteten. Utad er Forsvarets kulturvirksomhet viktig som bevarer og formidler av norsk historie og kulturarv. Vi har så mye å by på og så mange muligheter til å tilby unike kulturopplevelser til befolkningen. Stortingsmeldingen tar derfor særlig for seg de nasjonale festningene, Forsvarets museer og Forsvarets musikk, samt regjeringens ambisjoner for krigsminnesmerkene.

– Festningene vil tilrettelegges og tilpasses økte og nye aktiviteter, samtidig som de skal vernes ved at bruken er skånsom og på kulturminnenes premisser. Festningenes militære særpreg skal ivaretas, samtidig som publikumstilbudene skal videreutvikles og moderniseres. Forsvarsmusikken er et svært synlig uttrykk for Forsvaret utad, og målsettingen er å videreutvikle den allsidighet og profesjonalitet som kjennetegner den i dag. Det er også viktig at Forsvarets egne kulturuttrykk, seremonier og tradisjoner fornyes kontinuerlig. Kulturvirksomheten skal fremstå som fleksibel og tilpasset samtiden, samtidig som vi tar vare på arven og historien.

Vil prioriteringen av Forsvarets kulturhistorie avhenge av hvilket parti som har statsråden i Forsvarsdepartementet?
– Forsvarets kultur og tradisjoner utgjør en svært viktig del av vårt lands historie. Med røtter tilbake til år 1628, er Forsvarets kulturhistorie solid forankret i organisasjonen og i befolkningen. Men kulturhistorien kan ikke leve og fornyes av seg selv. Den er avhengig av at den sittende regjeringen prioriterer den. For meg har det vært svært viktig å gjøre det, helt siden jeg ble forsvarsminister for første gang i 2005. Vi har prioritert rehabilitering av festningsverk og et levende kulturliv, og har kunnet gjøre det fordi vi har et Forsvar i balanse, med en fullfinansiert langtidsplan.

Tekst: Morten Stenseng Gulbrandsen


Dette intervjuet ble publisert i åttende utgave av Gamlebyavisen sommeren 2013. Utgaven inneholdt et eget bilag om 350-årsjubileet for Fredrikstad festning.

Gamlebyavisens redaksjonelle innhold er et resultat av uavhengig journalistisk arbeid. Både historisk og nytt innhold på denne nettsiden kan leses gratis/uten abonnement. Hvis du som leser kunne tenke deg å støtte prosjektet og betale for lest innhold, kan du sende et lite beløp på Vipps – maksimalt 30 kroner – til følgende nummer: 982 35671. Takk!