Avisarkiv

– Kongstenhallen betyr millioninntekter for Gamlebyen (2012)

En 42-åring med vedlikeholdsbehov er kanskje den viktigste motoren for de gode besøkstallene i Gamlebyen. For Gamlebyavisen fikk en e-post. En påminnelse om at Fredrikstads idrettsadministrasjon sitter i Gamlebyen, og at dette kanskje burde være noe å skrive om. Ikke bare fordi kontoret med seks ansatte i Vollmesterboligen i Voldgaten forvalter et budsjett på 30 millioner kommunale kroner, har daglige møter med Fredrikstads mangfoldige idrettslag, og sørger for liv og røre i idrettshaller og gymsaler.

Stikkordet er Kongstenhallen. Den digre idrettshallen et langspark fra Gamlebyen. Der første byggetrinn – storhallen – sto ferdig i 1970. Svømmehallen som kom året etter. Tilbygget – den lille hallen – som var ferdig i 1992 – to år før kommunesammenslåingen.

Et stort fruktfat blir satt på bordet. Gamlebyavisen er på besøk hos virksomhetsleder Tom Hermansen og konsulent Johnny Olsen i kommunens virksomhet for idrett. I disse lokalene har kommunens idrettshjerte banket de siste seks årene. Og i Vollmesterboligen håper idretten å bli.

Det blir ikke tid til verken druer eller klementiner. De to kommunale idrettsforvalterne snakker mye og engasjert om idrett. Begge er fra Kråkerøy. Og begge en del av den nye idrettsadministrasjonen etter storkommunens fødsel i 1994.

Vi spør hva Kongstenhallens mangfoldige aktiviteter betyr for besøkstallet i Gamlebyen. Om betydningen er undervurdert?
– Det er ikke så mange som vet at idrettsadministrasjonen har kontor her inne. Det er heller ikke mange som tenker over hvilken aktivitet det utløser for Gamlebyen. Det mener vi er viktig å formidle, sier Johnny Olsen.
– Selv om det kan være vanskelig å måle eksakt, ville det blitt merkbart for næringslivet i Gamlebyen uten Kongstenhallen som nabo. Bare i løpet av denne sommeren har det vært mellom femti og seksti tusen mennesker i hallene. Alle har de vært innom Gamlebyen. Gjerne flere ganger. Kongstenhallen er helt klart en viktig bidragsyter til turistbesøket i Gamlebyen, sier Olsen.

For Kongstenhallen brukes til så mye mer enn idrett. Arrangementer som trekker titusener av mennesker – både norske og utenlandske – til området.  
– Store arrangementer gir en signaleffekt, sier Olsen, og trekker inn Oase som eksempel.
– Oase er noe av det største som arrangeres her. Da har vi 8000 – 9000 mennesker som i tillegg får besøk av familie og venner. Så kanskje vi kan doble det antallet. Det betyr utvilsomt mye for det lokale næringsliv, sier han.
– Med så mange mennesker på besøk i området, og som naturlig nok trenger mat og påfyll av andre aktiviteter, blir Gamlebyen et naturlig nærområde, tilføyer Tom Hermansen.

Sommerhalvåret er den mest attraktive tiden for ulike samlinger i Kongstenhallen. Bare i år har det vært byggmesse, to store bilutstillinger, hundeutstillinger, NM i bridge, reiselivsmesse, Fredrikstad Cup i håndball, kampsportsamling, Oase, LAN…. Listen kan lett utvides. Arrangementene står i kø, og for idretts- og arrangementsforvalterne Hermansen og Olsen er det ikke bestandig like enkelt å styre arrangementene utenom den betydelige lokale idrettsaktiviteten i hallene.
– Det er ikke veldig mange steder i landet som har to idrettshaller med fem håndballflater. I tillegg svømmeanlegg innendørs på vinteren og utendørs om sommeren. Kongstenhallen er helt klart et populært sted for både idrett og andre tilstelninger. Tilbudet er kjent i mange miljøer, området er attraktivt, aktivitetsmulighetene mange, og tilgjengeligheten god, sier Tom Hermansen.

Selv om det fortsatt er messer i Kongstenhallen, hadde disse sin store glansperiode på 80-tallet.
Fredrikstadmessa var en varemesse kombinert med mye underholdning hver august måned.
– Kongstenhallen har alltid vært brukt til mye annet enn idrett. Og Kongsten var lenge midtpunkt for gammeldagse tivoliopplegg og arrangementer – lenge før Kongstenhallen ble bygget, forklarer Johnny Olsen.

Det var ikke bare messene som hadde sin storhetstid for tyve-tredve år siden. Bedriftsidretten hadde et betydelig høyere aktivitetsnivå enn tilfellet er i dag. Spesielt håndball. Med opptil flere divisjoner for både dame- og herrelag, med eksempler på over 800 mennesker på tribunen under en håndballfinale. I bedriftshåndball.
– Vi merker godt at bedriftsidretten er på retur. Det har vel sammenheng med tiden vi lever i med større fleksibilitet i arbeidslivet og nye rutiner for trening. Heller enn faste treninger på tirsdag eller onsdag, velger mange treningssentre for større fleksibilitet. Men vi har fortsatt bedriftsidrett i Kongstenhallen, understreker Olsen, og nevner innebandy som et eksempel på en bedriftsidrett som har holdt seg relativt stabil.

Apropos treningssentre. Med unntak av Actic i Kongstenhallen er byens treningssentre det kanskje eneste eksemplet på idrettsaktiviteter der Hermansen, Olsen og kollegene ikke har en finger med i Fredrikstad-idretten. Begge understreker at mange brukere ikke er med i organisert idrett. Svømmehallen er et eksempel på tilbud mange bruker til trening og hygge.

Men det er flere haller å holde orden på enn Kongstenhallen. Fra Vollmesterboligen i Gamlebyen  styres aktiviteter i byens mange kommunale gymsaler og idretts-/svømmehaller. Hvert år fra 1. mai og frem til ferien plottes alle treningstider for byens mange lag og idretter inn i skjema for kommende sesong. Tall fra Fredrikstad idrettsråd og Østfold idrettskrets viser at så mye som en tredel av Fredrikstads befolkning er medlemmer i et idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund. 
– Det er et veldig stort antall. Forskjellen fra før i tiden er at barn blir tidligere med i organisert idrett. Folkehelseperspektivet er viktig i arbeidet vårt, og vi forsøker så godt som mulig legge til rette for at alle blir fornøyde. Det er også politisk vedtatt at all barne- og ungdomsidrett i våre kommunale anlegg skal være gratis. Det er viktig å få frem, sier Tom Hermansen.

Hvor ligger de største behovene i Fredrikstad-idretten?
– Det er helt avhengig av hvem du spør. Det er mange meninger om det, sier Johnny Olsen.
– Men vi må generelt bli bedre på vedlikeholdssiden. Fredrikstad har bra anleggsdekning sammenlignet med de ti største kommunene i landet, men vi er dårligst på vedlikeholdsmidler. Der må noe gjøres, mener han.
– Det største behovet, i tillegg til generelt vedlikehold, er rehabilitering av svømmehallen på Kongsten. Vi har også behov for en ny ishall i Fredrikstad med to isflater, tillegger Tom Hermansen.

Noen mener svømmehallen stenger for tidlig innendørs før sommersesongen?
– Det er et eksempel på tekniske utfordringer vi har. Vi kan nemlig ikke drive både inne og ute samtidig. I år valgte vi å ha friluftsbadet klart til Fredrikstad Cup i slutten av mai. Vi skulle gjerne bare trykket på en knapp for aktivitet både inne og ute, men det er dessverre ikke mulig. Forskyver vi innendørssesongen i svømmehallen ytterligere utover sommeren, må vi utsette åpningen av friluftsbadet, forklarer Hermansen.

Svein Femtehjell i Fredrikstad idrettsråd tok i fjor vinter til orde for å rive Kongstenhallen.
– Vi vet jo at virkeligheten er en annen. Hvis vi skulle bygd et så stort anlegg som Kongstenhallen i dagens virkelighet, ville den aldri blitt bygd hvor den nå er plassert. Kongstenhallen har ligget her i over førti år. Jeg tror den blir her i førti år til, sier virksomhetsleder Hermansen.

Kongstenhallen vil fortsatt være en fordel for Gamlebyen?
– Kongstenhallen og Gamlebyen er viktige for hverandre, samtykker Tom Hermansen og Johnny Olsen.

Johnny Olsen og Tom Hermansen i Fredrikstad kommunes idrettsavdeling.


Tekst: Morten Stenseng Gulbrandsen

Dette intervjuet ble publisert i femte utgave av Gamlebyavisen sommeren 2012.

Gamlebyavisens redaksjonelle innhold er et resultat av uavhengig journalistisk arbeid. Både historisk og nytt innhold på denne nettsiden kan leses gratis/uten abonnement. Hvis du som leser kunne tenke deg å støtte prosjektet og betale for lest innhold, kan du sende et lite beløp på Vipps – maksimalt 30 kroner – til følgende nummer: 982 35671. Takk!