Kommunevalget 2015: Informasjonsfilm om hvordan man avgir stemme

Comments are closed.