Avisarkiv

Sprudlende og viktig lokalhistorie (2013)

Georg Apenes, tidligere stortingspolitiker for Høyre, og gjennom en årrekke en langt fra usynlig direktør i Datatilsynet, har skrevet en personlig fortelling om sin far Christian B. Apenes.

Han ble født i 1902, Christian B. Denne livlige humørsprederen som skulle sette sitt preg på både skole og lokalmiljø. Han utdannet seg til jurist (med særdeles god karakter tross flere  utenomjuridiske aktiviteter i studietiden) – og skulle etter hvert bli sorenskriver i Sarpsborg.

I sin fødeby Fredrikstad var han først og fremst kjent for sin innsats i kulturlivet. I boken forteller sønnen Georg om farens liv, fra oppvekst til bortgang, der leserne får et interessant innblikk i både den seriøse dommeren og den kreative gjøgleren. Christian B.’s kreative evner kjente ingen sjangergrenser, og i denne boken gjengis en rekke av hans vers, sanger og prologer.

Boken, som er i farger, inneholder en rekke fotografier og tegninger med stor byhistorisk verdi. Forsiden er illustrert av den dyktige og anerkjente karikaturtegneren Ellen Auensen – som for øvrig illustrerte flere av Christian B. Apenes’ egne bøker.  Den anbefalelsesverdige boken ble lansert på Fredrikstad bibliotek i slutten av oktober.

Tittel: Dommer og gjøgler. Christian B. Apenes (1902 – 1976).
Forlag: Gyldenstierne forlag
Pris. 298.-

Denne omtalen ble publisert i Gamlebyavisens juleutgave i 2013.