Avisarkiv

– Skaterampen på Mineberget må flyttes (2014)

Det skulle være et tilbud til små og store skatere på Østsiden, men fungerer ikke etter formålet. – Mange foreldre tør rett og slett ikke sende barna til skaterampen på Mineberget, sier Inger Johanne Førde, som også er lærer på Gudeberg skole.

Sønnen Henry (10) bruker timer hver dag på både skateboard og sparkesykkel, men Førde tar heller turen til Råde hvis gutten skal øve seg i en skaterampe.
– Dette er utrolig nok den eneste skaterampen i hele Fredrikstad. Den er konstruert riktig i forhold til vinkler og fall, men dette er ingen plass å sende ungene. Det er veldig lite hyggelig her. Bare se rundt oss. Rot, kaos og søppel. Jeg har selv observert – og hørt barna fortelle – at ungdommer ruser seg her. Det er også funnet sprøytespisser. Det taler sitt eget språk, sier Førde.

Hun er enig i at skaterampen skal kunne brukes av både store og små, men det betinger trygge omgivelser.
– Jeg vil ikke skjære alle over en kam, men det er folk på skaterampen som aldri burde være på en aktivitetsplass for barn. Dette er sted som av mange grunner ikke er trygt, mener hun, og minner om tungtrafikken i nærliggende Habornveien og det faktum at svært få voksne ferdes i området.

Førde mener det ville være klokt å finne en mer åpen og tilgjengelig plassering av tilbudet.
– Løsningen bør være å sette skaterampen et sted der folk går tur på ettermiddags- og kveldstid. Et aktuelt sted kunne være grøntarealene ved Gudeberg skole i nærheten av sandvolleyball-banen. Dette er trygge og kjente omgivelser for barna. Formålet må være at flest mulig bruker skaterampen – ikke at barn skal skremmes vekk, mener Inger Johanne Førde.

Tekst og foto: Morten Stenseng Gulbrandsen