Gamlebyavisen

Derfor blir det parkeringskaos i Gamlebyen

De som sitter med ansvar for skilting og parkering bør lytte til et godt råd. Lukk øynene. Forestill dere å være på vei til Gamlebyen for aller første gang. Ville dere endre på noe? Forhåpentlig ja.

Hver eneste helg snakker Gamlebyavisen med folk som er på sitt første besøk i Gamlebyen. De gleder seg til å se byen, men det gjentakende tema er problemet med parkering. Vi har luftet problemstillingen med parkeringsetaten, men svaret er bestandig det samme. Folk må lære seg å lese skilter.
Det er neppe enkelt.

For utfordringene med parkering starter langt utenfor Gamlebyen. I denne lille (foto)reportasjen har vi gått noen tusen meter for å følge skiltingen helt fra St. Croix-krysset til Torsnesveien inn mot Gamlebyen i Heibergkrysset, og gjort oss følgende observasjoner:

1. På innfartsåren mot St. Croix-krysset burde det vært skiltet med alternativ parkering til Gamlebyen på vestsiden. I helgene er det nok av ledige parkeringsplasser på begge sider av jernbanen – parkeringsplasser som administreres av både kommunen og Nordic Park. Det er også mange plasser ved Tollbodkaien.

2. Gamlebyavisen har registrert nærmere 50 ledige parkeringsplasser under Fredrikstadbrua i helgene. Men det er ikke forvente at man finner disse plassene uten adekvat skilting. Riktignok er det skiltet i vestgående retning, men det hjelper dessverre lite når man kommer motsatt vei.

3. Besøkende som kommer fra vestsiden av Glomma finner tydelig skilting til Gamlebyen, men etter hvert er det betydelige svakheter. Det er riktignok skiltet ved St. Croix-krysset, før rundkjøringene på begge sider av broen, på vei mot og ned Habornveien, og inn Torsnesveien på vei mot Gamlebyen. Men hit og ikke lenger. For hvor langt er det egentlig igjen til Gamlebyen? Én kilometer, to eller kanskje tre? Er det gangavstand? Relevant informasjon som burde vært skiltet, for nettopp her møter besøkende sin første store parkeringsplass. Et spinkelt blåhvitt P-skilt til det som til og med er en kommunal parkeringsplass – rett ved golfbanen. Gratis er den også. Men mange kjører videre uvitende om at det kun tar noen små minutter å gå inn til Gamlebyen.

4. Kun noen meter senere skjuler seg en parkeringsplass med p-automat, administrert av Europark, før den store parkeringsplassen åpenbarer seg i Heibergkrysset – og som de fleste får med seg. Men denne plassen fylles hurtig opp på travle helgedager.    

5. Og dermed kjører mange den siste veistubben inn til Gamlebyen. Men før de får orientert seg i det travle Heibergkrysset – med trafikk i fire retninger – har de allerede passert Sone 05-skiltene som på svært uheldig vis er plassert altfor tett inn til krysset. Disse skiltene burde åpenbart stått nærmere Gamlebyen enn de gjør i dag, siden de gir viktig informasjon om parkering.

For de som nå er på vei inn til Gamlebyen venter parkeringsutfordringer og kanskje bøter – utfordringer som kunne vært unngått ved bedre parkeringsinformasjon på innfartsåren. Våre mange besøkende fortjener så langt bedre enn dette.

På vei til Gamlebyen. Vi nærmer oss St. Croix-krysset.
Ingen utfordringer med å finne frem i selve krysset.
Her kunne det gjerne vært skiltet med alternativ parkering til Gamlebyen.
Mange plasser er tilgjengelige ved både jernbanestasjonen og på Tollbodkaia.
Vi nærmer oss siste rundkjøring før Fredrikstadbrua. Vi skal rett frem.
Helt grei skilting på den andre siden av brua, selv om det for lokale vil være naturlig å ta til høyre.
Her burde det vært informert om de seksti p-plassene som skjuler seg under brua.
Dette skiltet finnes derimot i motsatt kjøreretning, men til liten nytte for oss som kommer vestfra.
Vi passerer Rema 1000, Biltema og Mills. Vi skal ta neste til høyre.
Ny påminnelse før rundkjøringen om at vi skal ta til høyre.
Nå er vi noen hundre meter nede i Habornveien, og skal ta til høyre for å komme til Gamlebyen.
Ny påminnelse rett før avkjøringen.
Nå er det slutt på skiltene. Hvor langt er det egentlig igjen til Gamlebyen?
Vi ser et p-skilt på høyre side, som er en gratis kommunal parkeringsplass, men blir det for langt å gå?,
En godt skjult parkeringsplass ligger på samme side like ved.
Inne i krattet skimter vi en parkeringsautomat som administreres av Europark.
Da er vi inne i Heibergskrysset. Underlig nok står det ingen informasjon om Gamlebyen.
På høyre side finner vi en stor kommunal parkeringsplass som fylles fort på travle dager.
Så går veien videre inn til Gamlebyen, men før man får summet seg har man passert skiltene
som annonserer 05-sone. Disse skiltene burde åpenbart vært plassert nærmere Gamlebyen.
Og slik ser skiltene ut.

Vi vil følge opp med flere saker om parkeringsutfordringene i Gamlebyen.

Tekst og foto:
Morten Stenseng Gulbrandsen