Gamlebyavisen

Tre spørsmål sendt til Statens vegvesen om FredrikstadbruaEtter endringen til tungbilfelt høsten 2019, opplyste Statens vegvesen at ordningen skulle evalueres etter 6 – 12 måneder. Siden evalueringen tilsynelatende er glemt, har Gamlebyavisen sendt tre enkle spørsmål til forvaltningsorganet med ansvar for brua.

Følgende spørsmål er sendt til Statens vegvesen onsdag 29. juni 2022.

1.
Hvorfor er ikke evalueringen gjennomført når det nærmer seg tre år etter omleggingen?
2.
Når vil i tilfelle evalueringen bli foretatt?
3.
Mener Statens vegvesen at dagens ordning medfører trygge trafikkforhold på Fredrikstadbrua?

Gamlebyavisen har også snakket med Victor Kristiansen, som er Arbeiderpartiets gruppeleder i bystyret.

Kristiansen er selv en flittig bruker av Fredrikstadbrua med både bil og sykkel. Som mange andre har han observert at det er lite trafikk i høyre felt østover, men kjenner ikke til om det er gjort noen evaluering eller større trafikktelling.
– Hvis det ikke er gjort, er det på tide, sier Kristiansen til Gamlebyavisen.

Tekst og foto:
Morten Stenseng Gulbrandsen