Gamlebyavisen

– Bør gjennomføres i Fredrikstad, mener Svandal

Venstres gruppeleder i bystyret, Trond Svandal, har i flere år engasjert seg for bedre innemiljø i kommunens grunnskoler. Ved juletider 2019 skrev han følgende i et leserinnlegg i Fredriksstad Blad: «Arbeidsforhold er viktig for læring, og barn og unge er vår fremste ressurs. Da må vi også kunne tilby alle barn og unge i Fredrikstad gode arbeids- og læringsforhold, ikke bare til dem som tilfeldigvis bor i nærheten av en nybygd, skole som ennå ikke har begynt å forfalle».

– Prosjektet «Skoler på vent» fra Trondheim er veldig interessant. Her bør Fredrikstad kommune kunne benytte både tiltak og metodikk for hvordan vi drifter skolene som er «på vent», skriver Svandal i en e-post til Gamlebyavisen som kommentar til vår sak om tiltak for bedre innemiljø.

Han viser til den omfattende tilstandsrapporten om skolene i Fredrikstad som viser at det er mange skoler med svært omfattende vedlikeholdsbehov.
– Noen, slik som Lunde skole, er det nå helt kritisk for. Men også Borge, Manstad og flere andre har omfattende utfordringer med inneklima. Det er vel og bra å vedta planer for nybygg og omfattende investeringer, men for flere av prosjektene vil resultatet ligge flere år frem i tid. I en usikker økonomisk situasjon, ikke minst med prisstigning på byggematerialer, kan prosjekter risikere å bli skjøvet frem i tid fordi kommunen ikke har råd til de store investeringene, påpeker Venstrelederen.

Han mener fokus på «skoler-på-vent», med vedlikehold og gode arbeidsforhold på skolene vi allerede har i dag, er helt nødvendig.
– Godt løpende vedlikehold kan hindre store og ekstremt kostbare rehabiliteringer fremover i tid. Jeg tror Fredrikstad kommune må sørge for langt bedre skjøtsel og pleie av skolebyggene sine, også løpende vedlikehold. Ikke minst er det viktig med tanke på inneklima og sunne arbeidsforhold for alle elevene og lærerne som hver dag tilbringer mange timer i disse byggene, skriver Svandal, som mener mange skoler har fått altfor lite vedlikehold.

– Vi ender fort med at barn som begynner på en barneskole eller ungdomsskole i dag, må gå gjennom hele skoleløpet i bygninger som lider under dårlig vedlikehold, uten at kommunen rekker å få bygd nytt eller gjennomført de store rehabiliteringsprosjektene. Derfor må vi ta på alvor alle de skolene vi har «på vent», skriver Trond Svandal.

Tekst:
Morten Stenseng Gulbrandsen