Gamlebyavisen

Fredrikstadbrua: – Kun 6 prosent bruker tungbilfeltet

Det nærmer seg tre år siden Statens vegvesen avviklet det etter hvert så populære sambruksfeltet «2+» i østgående retning over Fredrikstadbrua. Fra 1. oktober 2019 ble feltet forbeholdt tungtrafikk over 3.5 tonn i tillegg til taxi. Etter det Gamlebyavisen kjenner til er det ikke foretatt noen evaluering av ordningen. Vi anbefaler at dette gjennomføres snarest.

I løpet av noen dager i mai og juni gjennomførte Gamlebyavisen en telling av trafikken i begge felt i østgående retning. Tellingen ble gjennomført tolv ganger på fire ukedager – og omfattet trafikken både morgen, midt på dagen og på ettermiddagstid. Hver telling omfattet 200 kjøretøy.

Våre tall viser at kun 6 prosent av trafikken i østgående retning kom kjørende i høyre tungbilfelt, mens hele 94 prosent av trafikken kom i midtfeltet – tett på trafikken i vestgående retning.

Selv om våre tall kun er basert på stikkprøver gjennomført over en kort periode, mener vi det er på høy tid Statens vegvesen foretar en grundig evaluering av dagens ordning. For hvis en større trafikktelling skulle bekrefte at over 90 prosent av trafikken foregår i det utsatte midtfeltet, betyr det at høyre felt ikke utnyttes godt nok.

Etter gjenåpningen av Fredrikstadbrua i 2018, med påfølgende bompengeordning, fortjener lokalbefolkningen en bro som utnyttes på best mulig måte.

Kanskje det er på tide å gjeninnføre «2+-feltet».

Tekst og foto:
Morten Stenseng Gulbrandsen