Gamlebyavisen, Nominasjon

Hvem blir nominert i Fredrikstad?

Gamlebyavisen har iverksatt et redaksjonelt prosjekt som skal følge lokalpartienes nominasjonsprosess foran kommunevalget neste år.

Nominasjonsarbeidet er en viktig del av demokratiet vårt. Det er gjennom denne prosessen medlemmer av politiske partier har en «tilleggsstemme» ved å kunne påvirke hvilke personer som skal stå på den endelige stemmeseddelen. Selv om nominasjonsarbeidet sørger for å gjøre politiske valg klare for servering, er prosessen langt mindre interessant for media enn selve valget. Dette ønsker Gamlebyavisen å gjøre noe med her i Fredrikstad.

Vi har i dag opprettet kontakt med de fleste partier i bystyret. Selve prosjektet starter på denne nettsiden til høsten – ett år før valget 11. september neste år.

Prosjektet vil ta for seg partiene som er representert i bystyret for inneværende periode.

Tekst og foto:
Morten Stenseng Gulbrandsen