Gamlebyavisen

Ny parkeringsfelle i Gamlebyen

Parkeringsrotet på Smedjeplassen er behørig omtalt på disse sidene. Men det er ikke bare her at nye parkeringsautomater skaper hodebry.

Siden pinse er parkeringsplassen på Branntomta i Raadhusgaten regulert av Park Nordic.

Endringen har medført irritasjon og misnøye blant de som bor nær parkeringsplassen, men ikke nok med det. De som kommer på besøk til Gamlebyen må klø seg i hodet. Park Nordic har nemlig satt opp automaten langs parkeringsplasser regulert av Fredrikstad kommune.

Tenk deg at du kommer på besøk til Gamlebyen. Du kjører langs en av gatene, og ser ledige parkeringsplasser. Det står en automat langs fortauet, så her må alt være greit. Du parkerer, betaler for et par timer og tar en koselig tur rundt i Gamlebyen. Vel tilbake ved bilen finner du kanskje en parkeringsbot på 660 kroner fra Fredrikstad kommune. Hvorfor? Fordi du har parkert på en plass reservert for beboere – med skilt i enden av kvartalet. – Men det står jo en automat her, kan du innvende. Jo, men automaten gjelder området på den andre siden av gaten. På Branntomta.

Forvirret? Det har du all mulig grunn til. For hvorfor i all verden står ikke automaten på selve Branntomta?

Parkeringsplassene i Gamlebyen er eid av det offentlige – kommunen og staten. Det er forstemmende og spekulativt å plassere skilter og automater så rotete at et besøk i Gamlebyen fremstår som en regelrett parkeringsfelle.

Parkeringsautomaten til Park Nordic står langs Raadhusgaten. Kan man betale på automaten og parkere her?
Nei, ikke gjør det. Dette er kommunalt område. Parkering langs gaten er forbeholdt beboere med p-kort (se skilt midt på bildet).
Betaler du på automaten må du være nøye med å parkere på den andre siden av gaten – på selve Branntomta.


Tekst og foto:
Morten Stenseng Gulbrandsen