Magasiner kultur

I 2007 startet Nina Molven, som jeg er gift med, og jeg en nettside for barnekultur som dekket hele landet. I 2008 bestemte vi oss for å endre konseptet til en magasinutgave med fire utgivelser hvert år. Siden første utgave i 2009 bidro kulturmagasinet Q med nye spørsmål, nye vinklinger og ny kunnskap om barnekultur i Norge. Ikke bare gjennom en stor bredde i reportasjer og artikler om norsk barnekultur, men også med reportasjer om barnekultur i andre europeiske land på tema som satte norsk barnekultur i perspektiv, og som bidro til komparasjon, inspirasjon og debatt.

Utgave 1 – 2009. 52 sider
Utgave 2 – 2009. 52 sider
Utgave 3 – 2009. 52 sider
Utgave 4 – 2010. 52 sider
Utgave 5 – 2010. 52 sider
Utgave 6 – 2010. 52 sider
Utgave 7 – 2010. 52 sider
Utgave 8 – 2011. 52 sider
Utgave 9 – 2011. 52 sider
Utgave 10 – 2011. 52 sider
Utgave 11 – 2011. 52 sider
Utgave 12 – 2012. 52 sider
Utgave 13 – 2012. 52 sider
Utgave 14 – 2012. 52 sider
Utgave 15 – 2013. 52 sider
Utgave 16 – 2013. 52 sider
Utgave 17 – 2013. 52 sider
Utgave 18 – 2013. 52 sider
Utgave 19 – 2014. 52 sider
Utgave 20 – 2014. 52 sider
Utgave 21 – 2014. 52 sider
Utgave 22 – 2015. 52 sider
Utgave 23 – 2015. 52 sider