Nominasjon

Valgprosjektet «Nominasjon 2023» skal primært følge nominasjonsprosessen i Fredrikstad foran kommunevalget i 2023.

Gjennom intervjuer med politikere og andre fagpersoner skal nettsiden www.nominasjon.no gi et historisk nærbilde av nominasjon foran politiske valg, i tillegg til tett oppfølging av prosessen i de enkelte partier. Det åpnes også for at nettstedet vil følge nominasjonsprosessen i andre kommuner.

Prosjektet, som har oppstart i oktober 2021, er i regi av Morten Stenseng Gulbrandsen.

For første del av prosjektet vil nettstedet nominasjon.no av praktiske årsaker legges til samme nettside som Gamlebyavisen.

Les alle kommende saker om nominasjonsprosjektet.