Om Gamlebyavisen

Ved juletider 2010 bygde jeg ned en gammel nettside, og morgenen etter så gamlebyavisen.no dagens lys. Utover 2011 ble det usedvanlig mange saker på nett, men behovet meldte seg for å lage en papiravis med gulnet papir, masse tekst og gammel font. Da Gamlebyavisens første papirutgave ble utgitt i september 2011 var det landets aller minste lokalavis. Avisen skrev om Gamlebyens mangfoldige historie og aktuelle samfunnssaker, i tillegg til mange gode historier. Avisen ble solgt fra eksklusive utsalgssteder i Gamlebyen, fra selvbetjente aviskasser, avisens gamle Kombi trehjulssykkel (som ble stjålet, etterlyst, men aldri funnet), og fra Spar-butikken på Kongsten. Avisens foreløpig siste utgave ble utgitt sommeren 2014, og det planlegges nye utgaver fra 2023. Gamlebyavisens ti utgaver er tilgjengelig i en egen samleboks som kan kjøpes/bestilles fra Kulturhuset Qulthus i Gamlebyen.

Morten Stenseng Gulbrandsen
morten@gamlebyavisen.no
+47 982 35671

Gamlebyavisens redaktør speider etter nye saker i den gamle festningsbyen… (foto: Truls Torp)
Utgave 1, september 2011. 20 sider.
Utgave 2, november 2011. 20 sider.
Utgave 3, februar 2012. 20 sider.
Utgave 4, april 2012. 20 sider.
Utgave 5, juni 2012. 20 sider.
Utgave 6, september 2012. 20 sider.
Utgave 7, november 2012. 16 sider.
Utgave 8, mai 2013. 20 sider.
Utgave 9, november 2013. 16 sider.
Utgave 10, juni 2014. 20 sider.