Nominasjon

Nytt nominasjons-prosjekt foran kommunevalget 2023

Valgprosjektet «Nominasjon 2023» skal primært følge nominasjonsprosessen i Fredrikstad foran kommunevalget i 2023. Gjennom intervjuer med politikere og andre fagpersoner skal nettsiden www.nominasjon.no gi et historisk nærbilde av nominasjon foran politiske valg, i tillegg til tett oppfølging av prosessen i de enkelte partier. Det åpnes også for at nettstedet vil følge nominasjonsprosessen i andre kommuner.