Nominasjon

Nytt nominasjons-prosjekt foran kommunevalget 2023

Valgprosjektet «Nominasjon 2023» skal primært følge nominasjonsprosessen i Fredrikstad foran kommunevalget i 2023. Gjennom intervjuer med politikere og andre fagpersoner skal nettsiden www.nominasjon.no gi et historisk nærbilde av nominasjon foran politiske valg, i tillegg til tett oppfølging av prosessen i de enkelte partier. Det åpnes også for at nettstedet vil følge nominasjonsprosessen i andre kommuner.

Prosjektet, som har oppstart i oktober 2021, er i regi av Morten Stenseng Gulbrandsen.

For første del av prosjektet vil nettstedet nominasjon.no av praktiske årsaker legges til samme nettside som Gamlebyavisen.

Gamlebyavisens redaksjonelle innhold er et resultat av uavhengig journalistisk arbeid. Både historisk og nytt innhold på denne nettsiden kan leses gratis/uten abonnement. Hvis du som leser kunne tenke deg å støtte prosjektet og betale for lest innhold, kan du sende et lite beløp på Vipps – maksimalt 30 kroner – til følgende nummer: 982 35671. Takk!