Gamlebyavisen

Flytter parkeringsautomat

En kommunal parkeringsautomat har gjennom mange år skapt forvirring på Smedjeplassen med sin plassering rett ved en ikke-kommunal parkeringsplass. Mange har betalt avgift i helgene uten grunn. Nå har kommunen tatt affære, og flyttet automaten nær vestveggen av Artillerismia.

Endringen kommer som følge av at den omtalte ikke-kommunale plassen, som disponeres av Forsvarsbygg, om kort tid skal administreres av et privat parkeringsselskap.

Det er dessverre ingen fordeler med to p-automater på Smedjeplassen. Dette blir en dyrere løsning for tilreisende, og det enkleste ville naturlig nok vært at kommunen regulerte hele parkeringsplassen.

Nedre del av Smedjeplassen er fortsatt tilgodesett beboere.

Et nytt parkeringsregime er i vente på denne siden av Smedjeplassen.


Tekst og foto:
Morten Stenseng Gulbrandsen