Gamlebyavisen

Parkeringsavklaring for beboere i midten av juli

Selv om beboerne i Gamlebyen hvert år betaler parkeringsavgift til kommunen, ble tolv parkeringsplasser fjernet i midten av juni. Dette skaper problemer spesielt for mange eldre beboere som er avhengig av bil. Parkeringsalternativet for beboerne avventer vedtak fra Statens Vegvesen i første halvdel av juli.

I midten av juni plastret kommunen oransje teip over skiltene for enveiskjørt trafikk i deler av Færgeportgaten. Samtidig ble det satt opp parkering forbudt-skilter i samme gate, slik at gaten kunne gjøres tilgjengelig for biler i begge kjøreretninger. Endringen – som varer gjennom sommeren – skyldes kommunens vedtak om å stenge en del av Voldportgaten slik at tre restauranter kan drive uteservering.

Det nye kjøremønsteret i Færgeportgaten gjør at kommunen fjerner tolv parkeringsplasser for beboere, som nå sliter med å finne parkeringsplass for sine biler. Det gjør ikke situasjonen enklere at mange beboere er pensjonister, og avhengig av både bil og kort avstand mellom parkeringsplass og hjem.

For å bøte på denne utfordringen skulle kommunen kompensere beboerne med tillatelse til å parkere på kommunale avgiftsbelagte p-plasser. Men ikke før onsdag 7. juni sendte Fredrikstad kommune brev til Statens Vegvesen med spørsmål om vedtak av ny skiltplan.

Statens Vegvesen opplyser til Gamlebyavisen at vedtak vil fattes umiddelbart etter høringsfristen 7. juli. Dette innebærer at beboerne i Gamlebyen tidligst vil kunne få et tilfredsstillende parkeringsalternativ i midten av juli.

Tekst: Morten Stenseng Gulbrandsen