Avisarkiv

Dobbeltspor i Gamlebyen (februar 2012)

Jimmy Olsen i Gamlebyen Geitavlslag kaster seg på tøffetogdebatten i sin spenstige spalte i Gamlebyavisen. – Tenk deg alle de enslige fedrene med pappapermisjon som tilbringer hele dagen i lekeparken. Med et lyntog på dobbeltspor mellom lekeparken og Tamburen hadde de rukket å leske strupen mellom hver gang de dyttet husken eller mens ungene mater geitene, skriver Olsen.

Ledelsen i Gamlebyen Geiteavlslag venter i stor spenning på toget i Gamlebyen. Kommer det, eller kommer det ikke? Eller kanskje det rett og slett kommer for sent? Det er det store spørsmålet om dagen. Det blir like hjemmekjært som å vente på NSB. Ledelsen har benyttet ventetiden til å oppkonstruere noen problemstillinger som antagelig vil vekke stor debatt blant urbefolkningen i Gamlebyen. På sin ferd fra Kongstenhallen til Gamlebyen må jo toget gjennom Heibergskrysset. Hvordan skal sikringen være? Blir det bommer med lydsignal eller en usikret overgang? Toget kan utvilsomt gjøre ubotelig skade på intetanende bilisters fremkomstmiddel når det kommer rasende i over 8 km. i timen. Heibergskrysset ligger egentlig utenfor Gamlebyen Geiteavlslags mandatområde, så problematikken overlates til lokalbefolkningen.

Det som opptar oss mer er hvor første stoppested skal være. Ledelsen mener det er åpenbart at første stoppested naturlig bør ligge ved lekeparken/geitehuset. For det første forhindres store trafikale problemer ved å svinge til høyre ved vanntroa i stedet for til venstre. For det andre er det til geitene 90 prosent av de besøkende skal. For det tredje er det der ledelsen vil stå å vente på toget. Det er naturlig å ha av- og påstigning på høyre side på dette stoppestedet. Deretter bør toget ta til venstre og kjøre ned Færgeportgaten for så igjen å ta til venstre i Kirkegaten rett utenfor vårt hovedkontor, Tamburen Skjenkestue. Her blir det komplisert med av- og påstigning. Blir det på høyre side kan vi i ren vanvare komme til å gå rett hjem når vi egentlig skal på hovedkontoret. Ledelsen kan rett og slett uforskyldt bli tatt for skofting. Blir det på venstre side kan vi likeså komme til å gå på hovedkontoret når vi egentlig skulle hjem, og påføre Geiteavlslaget store overtidskostnader og ekstrautgifter på kontorrekvisita. Hvem skal i tilfelle ta ansvaret for dette? Etter en del grubling mener vi det opplagt bør være valgfri side for avstigning. Konduktøren bør pålegges å opplyse passasjerene om dette like før stoppestedet så vi får tid til å tenke oss om.

En annen problemstilling er selvfølgelig når vi skal motsatt vei, fra hovedkontoret til geitene. Skal vi da være nødt til å ta hele rundturen gjennom Gamlebyen og ut til Kongsten? Dette blir for drøyt. Geitene kommer til å sulte i hjel innen ledelsen kommer frem. Her har Hermansen allerede fra første stund en mulighet til å unngå problemstillingen NSB har slitt med de siste 40 årene. Bygg dobbeltspor og kjøp inn ett tog til. Med tog i begge retninger føler vi oss trygge på å unngå unødige lidelser både hos folk og fe. Effektivitet er viktig i vår travle hverdag så kanskje lyntog også kan være en fruktbar idé på strekningen mellom Tamburen og lekeparken. Tenk deg alle de enslige fedrene med pappapermisjon som tilbringer hele dagen i lekeparken. Med et lyntog på dobbeltspor mellom lekeparken og Tamburen hadde de rukket å leske strupen mellom hver gang de dyttet husken eller mens ungene mater geitene.
Den siste problemstillingen rundt hvilken side avstigningen skal være, kommer når toget stopper mellom kirken og Nissenatthuset. Her blir kaoset fullkomment mellom de som tror på Gud og de som tror på Nissen. Selv om du i utgangspunktet må være snill for å komme i betraktning hos begge, har de noe ulike funksjoner. Det kan få fatale konsekvenser å be den ene om en tjeneste som du egentlig skulle bedt den andre om. Ledelsen antar at disse problemstillingene vil vekke stor debatt, men Gamlebyen Geiteavlslag forventer å få det siste ordet før endelig beslutning fattes.

Tekst: Jimmy Olsen

Jimmy Olsen var frisk spaltist i Gamlebyavisens første utgaver. Denne teksten ble publisert i Gamlebyavisens tredje utgave i februar 2012.