Avisarkiv

Stikkprøve lørdag 5. juli: Kun 3 av 10 kjørte bil til Gamlebyen (2014)

Vi setter oss ned på en benk ved innkjøringen til Gamlebyen utstyrt med spissede blyanter og to notatbøker. Det er lørdag 5. juli. Klokken er 11.55. Frem til klokken ett – i løpet av én time – skal vi utføre et lite oppdrag. Foreta en stikkprøve. Hvor mange kommer på besøk til Gamlebyen en lørdagstime tidlig i juli? Og mer interessant. Hvor mange velger å gå eller sykle? Hvor mange kjører bil?

Bakgrunn for telling? Det pågår en livlig diskusjon. Veiarbeidene inn til Gamlebyen provoserer. Sinn er i kok. Arbeidene skaper et så formidabelt trafikk-kaos at folk heller lar være å komme på besøk, hevder noen. Og uten biltrafikk slukkes lysene i Gamlebyen. Er det tilfelle?

Klokken er 12.00. Vi spisser sansene og noterer. Én time senere er tallene klare. Fra en stikkprøve. I løpet av denne timen kommer ikke mindre enn 850 mennesker inn til Gamlebyen via Torsnesveien. Flest med bil? Nei. 517 av de besøkende kommer gående – eller på sykkel. Unge og eldre. Småbarn i vogn. De fleste følger skiltanvisningen, og går over Vindebroa. Det er lite stress å spore. Folk tar seg tid. Stopper opp. Kikker på ender. Kaster ut noen medbrakte brødsmuler. Rusler videre gjennom Voldporten og inn til Gamlebyen.

333 besøkende kommer med bil (noen få med motorsykkel/moped). Flere kommer heller ikke kjørende til Gamlebyen denne timen. Dette er eneste bilvei inn. Men mange flere kommer til fots eller med sykkel. De kommer sjøveien. Med ferge. I løpet av samme time har vi fått bistand fra fergefører mellom Cicigjon og Gamlebyen. Lørdag 5. juli mellom klokken 12 og 13 – med rute kun hvert kvarter –  går 219 passasjerer ombord ved Cicignon. Fergeføreren kan også opplyse at Byfergen frakter rundt 100 passasjerer til Gamlebyen i samme periode.

Summerer vi tallene for disse to ferdselsveiene – Torsnesveien og sjøveien – kommer over 1150 besøkende til Gamlebyen i løpet av én time. Besøkstall som kan gjøre mangt et småbysentrum grønn av misunnelse. Tall som også slår sprekker i myten om Gamlebyens avhengighet av biltrafikk. Mellom klokken 12 og 13 velger kun 3 av 10 (29 prosent) å kjøre bil til Gamlebyen. Tallet er i realiteten enda lavere, siden vi ikke teller de mange som kommer til fots eller med sykkel via Søndre eller Nordre Sortiport (fra Vaterland og Nabbetorp).

I løpet av tellingen gjør vi oss noen observasjoner. Det kommer flere med bil ettersom klokken nærmer seg 13.00. Hvorfor? Med stikkprøven unnagjort tar vi sykkelen bort til parkeringsplassene utenfor Gamlebyen. 175 biler står parkert ved henholdsvis den gamle Esso-stasjonen (noen ledige plasser), ved Kongstenhallen (fullt) og på den rimelig underkommuniserte p-plassen ved golfbanen (grei kapasitet). På den mest umiddelbare og naturlige parkeringsplassen for tilreisende – ved Heibergsgate/Torsnesveien – er det trangt om saligheten. 131 biler er parkert på langs og på tvers. Biler på vei inn til p-plassen stopper opp. Snur, og setter kurs inn mot Gamlebyen.

Vi snakker med rundt tyve mennesker denne dagen. Blant de mange som velger å parkere utenfor og gå. De setter pris på spaserturen inn til Gamlebyen. Dette er noe av sjarmen ved besøket, mener de. At det legges ny brostein har de stor forståelse for. Da blir det enda finere neste år. Folk er positive.

Konklusjonen fra denne lille stikkprøven er klar. Mange tar ferge til Gamlebyen. Andre parkerer gjerne utenfor og går inn. Da har kommunen en oppgave. De må gjøre det enklere å parkere utenfor Gamlebyen – ikke vanskeligere. Det bør også foretas en større trafikkundersøkelse. Tallene fra denne stikkprøven en lørdag ettermiddag i juli er rimelig klare. De fleste besøkende kjører ikke bil til Gamlebyen på sommeren. De går. Og de er mange.

Tekst og foto: Morten Stenseng Gulbrandsen

Denne saken ble første gang publisert på Gamlebyavisens tidligere nettside i juli 2014.

Gamlebyavisens redaksjonelle innhold er et resultat av uavhengig journalistisk arbeid. Både historisk og nytt innhold på denne nettsiden kan leses gratis/uten abonnement. Hvis du som leser kunne tenke deg å støtte prosjektet og betale for lest innhold, kan du sende et lite beløp på Vipps – maksimalt 30 kroner – til følgende nummer: 982 35671. Takk!

Tidlig lørdag ettermiddag er det fullt ved parkeringsplassen ved Heibergsgate - Torsnesveien.
Tidlig lørdag ettermiddag er det fullt ved parkeringsplassen ved Heibergsgate – Torsnesveien.