Gamlebyavisen

Farlige trafikkforhold på Fredrikstadbrua, mener Laabak

Bjørnar Laabak, gruppeleder for Fremskrittspartiet i bystyret, mener Statens vegvesen for lengst burde gjort en evaluering av trafikksituasjonen på Fredrikstadbrua. – Midtfeltet mot øst er skummelt ved glatt veibane og andre dårlige kjøreforhold, mener Laabak.

Onsdag skrev Gamlebyavisen om stikkprøver vi har gjennomført som viser at hele 94 prosent av kjøretøyene i østgående retning bruker det belastede midtfeltet. Selv om stikkprøver ikke kan sammenlignes med en grundig trafikktelling gjennomført av Statens vegvesen, mener Laabak det er på tide med en evaluering.
– Det burde vært gjort for lenge siden. Midtfeltet kan rett og slett representere en trafikkfare.

I mange år var høyre felt i østgående retning åpent for kjøretøy med to eller flere i bilen (2+). Et av formålene med ordningen var å stimulere flere til å kjøre sammen. Det er nok heller ingen tvil om at «2+», som ble fjernet da Statens vegvesen innførte tungbilfeltet høsten 2019, skapte bedre balanse mellom de østgående feltene. For bilførere med lette kjøretøy, som fra samme år også måtte betale bompenger, har endringen medført farligere trafikkforhold.
– Trafikken er ikke større enn at begge felt bør være åpent for alle, mener Bjørnar Laabak.

Tekst og foto:
Morten Stenseng Gulbrandsen  

Forsidebilde viser siste rundkjøring før Fredrikstadbrua i østlig retning. Biler under 3.5 tonn (med unntak av taxi) må legge seg i det belastede midtfeltet.