Gamlebyavisen

– Forventer skikkelig vedlikehold av skolene

– Både kommunen og politikerne har ventet lenge på den omfattende tilstandsrapporten som omhandler skolestruktur, elevkapasitet og egnethet, som vi nå har fått på bordet. Den skal vedtas endelig denne høsten. Det betyr ikke at ungene skal gå for lut og kaldt vann i mellomtiden. Jeg forventer selvsagt at bygningene vedlikeholdes skikkelig for å sikre et forsvarlig skolemiljø, skriver leder av Oppvekstutvalget i Fredrikstad kommune, Malin Krå Simonsen (AP), i en kommentar til Gamlebyavisens sak om enkle tiltak for bedre innemiljø i skoler.

Krå Simonsen mener det var særlig interessant å lese om tiltak og prosjekterfaringer fra «Skoler på vent»-prosjektet som Gamlebyavisen skrev om tirsdag formiddag.
– Prosjektet peker på tiltak som også kan ha nytteverdi i nye skolebygninger. Jeg vil oversende disse konkrete innspillene til administrasjonen i det videre arbeidet, skriver utvalgslederen.

Hun påpeker at mange av de kommunale skolene i Fredrikstad er bygd og tilpasset andre lærings- og kompetansekrav enn hva som er behovet i dag.
– Dessverre er det slik at vi har flere bygg med store bygningsmessige behov, og som er dårlig egnet for skoledriften. Dette er noe også «Plan for skolebygg mot 2040» helt konkret har pekt på, skriver Krå Simonsen videre.

Samtidig understreker hun at det faktisk gjøres noe, og at hennes eget parti følger nøye med på tempo for rehabilitering og bygging av nye skoler i kommunen.
– Man kan jo nesten få inntrykk av at det ikke er gjort noe som helst. Det har det. «Nye» Trosvik skole, ombygging Haugeåsen og litt lengre tilbake Borge ungdomsskole, Vestbygda, Sagabakken og flere barnehager er jo eksempler – samt at Gudeberg/Råkollen og Lunde skole skal bygges. Vi snakker altså store beløp til skole. For oss vil satsing på tidlig innsats gjennom utdanning og oppvekst, både innholdet og rammene, være det viktigste vi gjør i kommunen, avslutter oppvekstlederen.

Tekst og foto:
Morten Stenseng Gulbrandsen

Forsidebilde: Arkivfoto fra Gudeberg skole (2018)