Gamlebyavisen

Her er tiltakene for skoler med dårlig innemiljø

Nedslitte skolebygg med dårlig innemiljø og aksjoner utenfor rådhuset som krever ny skole. Hva kan gjøres for å sikre barn og ungdom en friskere skolehverdag?

I fjor høst kjørte Fredriksstad Blad en prisverdig artikkelserie som påpekte de massive utfordringene med dårlig innemiljø i flere av kommunens grunnskoler.

Det handler om skoler som er vedtatt nedlagt, men der nybygget aldri kommer, eller skoler der det ikke foreligger noe vedtak om nytt skolebygg overhodet.

Hva kan man så gjøre i en tid der kommunebudsjettene skjæres inn til margen? Vente på politiske skolevedtak som kanskje aldri kommer, der elever og ansatte møter nye skoleår med innemiljø som aldri ville blitt akseptert i andre deler av arbeidslivet? Et innemiljø der mange elever kommer hjem med hodepine og tung pust. Der barn og unge utvikler kroniske sykdommer grunnet elendige skolebygg (se Brennpunkt-dokumentaren «Det er noe i luften»). Skolebygg med klasserom der virus sprer seg raskere grunnet dårlig ventilasjon.

Gamlebyavisen har sett nærmere på prosjektet «Skoler på vent» gjennomført i Trondheim i perioden 2018 – 2021 med Norges Astma og Allergiforbund (NAAF) som prosjekteier. Med på laget var Trondheim kommune (Trondheim Eiendom), SINTEF Community og Institutt for energi- og prosessteknikk ved NTNU.

Målsettingen for prosjektet var «å kartlegge innemiljøet og innemiljø-relaterte helseutfordringer i skolebygninger som er satt på vent, det vil si skolebygninger som venter på oppgraderinger eller som skal rives og erstattes med nybygg».

Prosjektet skulle videre foreslå «enkle tiltak og rutiner som kunne iverksettes på den enkelte skole for å avhjelpe situasjonen i venteperioden».

Enkelt forklart: – Mange barn går hele barndommen på en nedslitt skole i påvente av en ny skolebygning eller en planlagt oppgradering. Hvordan sikrer man et godt innemiljø i ventetiden?

Sluttrapporten fra høsten 2021 bør definitivt være av interesse for Fredrikstad kommune.

Prosjektet skriver følgende om sine erfaringer:
• Målinger og analyser som gjennomføres av en ekstern og upartisk aktør, er et fint verktøy for skoleledelse og kommuner for å avdekke utfordringer og sette inn riktige tiltak.
• Kombinasjonen av både målinger, intervjuer og spørreundersøkelse gir gode forutsetninger for å vurdere inneklimaet ved skolene.
• De fleste tiltakene er generelle og kan også gjennomføres på andre skoler eller i andre formålsbygg.
• Det enkleste, billigste og mest effektive tiltaket fra skoleledelsens side, både i skoler på vent så vel som i nye skolebygg, er å informere elever og ansatte og gjøre dem bevisste på hva de selv kan bidra med.

Kunnskapen fra «Skoler på vent»-prosjektet er summert opp i en digital verktøykasse med prosedyrer og tiltak med overføringsverdi til kommuner og skoler med de samme utfordringer.
– Denne kunnskapen kan også ha overføringsverdi til neste generasjon læringsbygg, skriver prosjektet i sin sluttrapport.

Med bakgrunn i de svært så negative funn avdekket i Fredriksstad Blads artikkelserie, er de foreslåtte tiltakene fra «Skoler på vent» noe Fredrikstad kommune umiddelbart må gripe tak i.
 
Det handler om noe så grunnleggende viktig som helsen til våre yngste innbyggere.  

Tekst og foto:
Morten Stenseng Gulbrandsen

Forsidebilde:

Elever og foreldre aksjonerte tidligere i juni for ny Lunde skole.