Gamlebyavisen

Gamlebyavisen spør politikerne foran kommunevalget i Fredrikstad: Spørsmål 3


Hvilken politisk styringsmodell foretrekker ditt parti i Fredrikstad kommune: formannskapsmodell eller parlamentarisk styringsmodell?

SV:
Formannskapsmodell.

Pensjonistpartiet:
Formannskapsmodell.

Rødt:
Formannskapsmodellen. I teorien er dette modellen som sikrer partiene likere mulighet til å påvirke politikkutformingen i kommunen. Dessverre har Fredrikstad innført en slags hybridversjon mellom formannskapsmodellen og parlamentarismen som fører til at noen partier ikke får de samme mulighetene til å jobbe like aktivt med politikk.

Arbeiderpartiet:
Formannskapsmodell med sterk politisk styring.

Fremskrittspartiet:
Formannskapsmodellen.

MDG:
Formannskapsmodell – fordi vi mener at en kommunes styres best når flest mulig spiller på lag og at det er det beste for demokratiet.

Høyre:
Vi planlegger ikke å foreslå endringer fra dagens formannskapsmodell ved konstitueringen av bystyret til høsten, men vi kan være åpne for å vurdere endringer i løpet av perioden.

Venstre:
Vi går til valg på en parlamentarisk styremodell.

Senterpartiet:
Formannskapsmodell.

Bymiljølista:
Vi sitter ikke i formannskapet enda, men det kan jo endre seg! Selv om vi ikke er representert i formannskapet, gir denne modellen mer innflytelse til mindre partier. Med parlamentarisk styringsmodell blir de store større, og de små mindre eller borte.

Kristelig Folkeparti:
Dette må utredes videre, men vi er åpne for å skifte til parlamentarisk styringsmodell hvis det viser seg fornuftig.

Disse politikerne har svart på vegne av sine partier:
SV:
Silje Louise Waters

Pensjonistpartiet:
Marianne Kristiansen

Rødt:
Hannah Berg

Arbeiderpartiet:
Victor Kristiansen

Fremskrittspartiet:
Bjørnar Laabak

MDG:
Erik Skauen

Høyre:
Arne Sekkelsten

Venstre:
Trond Svandal

Senterpartiet:
Elin Tvete

Bymiljølista:
Jonas Markus Qvale

Kristelig Folkeparti:
Kolbjørn Westberg

Politikernes svar på våre øvrige seks spørsmål er publisert i vår papirutgave