Gamlebyaviskunst i Kulturhuset Qulthus

Gamlebyavisens forsider på veggen, og egen samleboks med den historiske avisens samlede utgaver.

Mange utstillinger og aktiviteter står på programmet i Kulturhuset Qulthus/Fargefabrikken i Gamlebyen denne sommeren.

Utstillingen «Den unge Edvard» handler om Edvard Munchs barndom. I denne utstillingen er det også anledning til å spille den offisielle utgaven av Edvard Munch brettspill i stort bordformat. Det klassiske norskproduserte brettspillet ble i sin tid utviklet av Fargefabrikken i Gamlebyen, og spillets nummererte utgaver kan kjøpes i Qulthus.

– Sommeren 2019 har vi også et eget utstillingshjørne med verker av den folkekjære kunstneren Tore Bernitz Pedersen (1935 – 2015), som i en årrekke var bosatt i Fredrikstad. I utstillingen finner vi kjente motiver som både Røde Mølle og Bernitz Pedersens serigrafi fra Gamlebyen. Et begrenset utvalg av trykkene er til salgs, sier kulturformidler Morten Stenseng Gulbrandsen.

Kulturhuset Qulthus har også vært redaksjonslokale for kulturprosjektet Gamlebyavisen – landets minste lokalavis. En utstillingsvegg i huset er viet lokalavisens særegne forsider mellom 2011 og 2014. Det er også produsert en egen samleboks med avisens samlede utgaver.

I et av utstillingsrommene er det også satt opp en billedserie fra utviklingen av Prinsesse Ingrid Alexandras skulpturpark i Oslo, der de siste tre skulpturer innvies høsten 2019. Fargefabrikken er prosjektleder for skulpturparken.

Av Fargefabrikkens nye kulturprodukter dette året finner vi tennisspillet Tie-Break, en «lagepakke» med Kong Frederik II sprellemann i tillegg til morsomme aktivitetsspill, bøker og leker. Og selvfølgelig har Qulthus eget aktivitetsbord for både skisser og utforming av Skrik-skulptur.

«Den unge Edvard». Det er i år 75 år siden kunstneren Edvard Munch (1863 – 1944) gikk bort.
Utstilling med verker av den folkekjære kunstneren Tore Bernitz Pedersen (1935 – 2015).
Posted in Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for Gamlebyaviskunst i Kulturhuset Qulthus

Svarte dammer i Smedjegaten

Vanndammene i Smedjegaten er ikke et hyggelig syn.

For å dempe støvskyene fra grusveien i Smedjegaten behandles både vei og parkeringsplass med et illeluktende og for mange allergifremkallende kjemisk middel som fører til svarte dammer ved regnvær. I en bekymringstelefon til kommunen blir vi avfeid med at ingen har klaget tidligere. Når vi spør om det er farlig, blir dette avkreftet, men på oppfølgingsspørsmål om «vannet» kan drikkes, siden det ferdes både barn (som leker i vanndammer) og hund i bånd i området, blir tonen en annen. Innholdet i dammene er noe man absolutt ikke skal få i kroppen. Vi vil nå purre kommunen om svar på hvilke kjemiske stoffer som skjuler seg i de utrivelige dammene.

De sorte vanndammene i Smedjegaten skyldes ikke massivt oljesøl fra parkerende bilder, men et kjemisk bindemiddel som skal forhindre støvskyer i tørre perioder.

Posted in Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for Svarte dammer i Smedjegaten

Gamlebyavisen spør partiene (7): Ingen Nautilus Marinepark. Så hva er beste utnyttelse av Gudebergjordet?

Gamlebyavisen har stilt partiene syv spørsmål om hovedsakelig kultur og idrett foran kommunevalget. Partienes svar på spørsmålene presenteres fra mandag til fredag denne uka:

Spørsmål 7:
I løpet av perioden 2011 – 2015 ble det inngått en leieavtale mellom en privat entreprenør og kommunen for planlegging av «Nautilus Marinepark» over 220 mål på Gudebergjordet på Østsiden. Avtalen er nå sagt opp. Hva mener ditt parti vil være den beste utnyttelse av dette området?

Svarene fra partiene er plassert i rekkefølge etter når svarene ble mottatt.

Miljøpartiet De Grønne:
Dette åpne jord- og landskapsområde bør for all fremtid forbli bevart! De Grønne går for nulltolleranse når det gjelder nedbygging av matjord, øke folks mulighet for egen parselldyrking, og verne om det åpne og frie kulturlandskapet som vi alle jo setter så stor pris på.

Arbeiderpartiet:
Området ved brohodet er et unikt område som bør brukes til noe helt spesielt for Fredrikstad-samfunnet. Etter at avtalen med Nautilus falt, er det ikke nye planer for området.

Sosialistisk Venstreparti:
Vi mener den må fortsatt være en UB i kommuneplanen for å kunne møte de utfordringene vi har i forhold til arealbruk. Inntil det kommer planer som er liv laga bør den forvaltes som nå.

Høyre:
Skole og idrett, men ta jordvernhensyn.

Rødt:
Vi mener alternativt at arealet kan brukes til matjord om det lar seg gjøre.

Fremskrittspartiet:
Østsiden er i utvikling og innbyggertallet øker, vi ønsker å tilrettelegge for utvikling innen næring og boliger på Østsiden. Kanskje blir Gudebergjordet i fremtiden en nytt sentrum på Østsiden! Frp er åpne for innspill og forslag for området.

Senterpartiet:
Senterpartiet synes det var gledelig at det ikke ble noe av lokalisering av Natilus Marinepark  på Gudebergjordet. Marineparken syntes svært spennende i seg selv og hadde også Senterpartiets støtte hvis den hadde vært lokalisert ut mot havet og i tilknytning til  nasjonalparken utenfor Hvaler. Senterpartiet mener at Gudebergjordet bør bevares som grønn lunge til glede for befolkningen og som dyrket mark for forproduksjon til både melk og kjøttproduksjon. Det produseres mat på Gudebergjordet. La det være slik.

Kristelig Folkeparti:
Matjord bør brukes til produksjon av gode ingredienser til lekre matretter. Lav krone gir norsk matproduksjon nye muligheter og lettelse i selskapsskatt og bedre rammer for entreprenørskap slik alle partier ønsker. Vi gleder oss til de nye gode ideer som næringslivet legger på bordet. Så får vi se.

Bymiljølista:
Vi var i mot leieavtalen 2011-2015, og vi mener at vern av matjord er så godt som absolutt. Ved Gudebergjordet er det også våtmark og fugleliv som bør beskyttes. En idédugnad for å finne den aller beste løsning for dette området, kan vi likevel godt være med på

Venstre:
Vi har ment at både en ny videregående skole og en evt. Arena Fredrikstad kunne vært plassert her. Når det nå er ønsket plassert på Værste må det gås en ny runde i kommuneplanen i neste bystyreperiode på hva området skal brukes til. Venstre har per dags dato ingen forslag.

Disse har svart på vegne av partiene:
Henning Aall (Miljøpartiet De Grønne)
Siri Martinsen (Arbeiderpartiet)
Camilla Sørensen Eidsvold (SV)
Inger Christine Apenes og Peter Kuran (Høyre)
Terje Syversen (Rødt)
Anita Vik (Fremskrittspartiet)
Hans Ek (Senterpartiet)
Lino Lubiana (Kristelig Folkeparti)
Jonas Qvale og Jørgen Søderberg Jansen (Bymiljølista)
Per Elling Braseth-Ellingsen (Venstre)

Posted in Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for Gamlebyavisen spør partiene (7): Ingen Nautilus Marinepark. Så hva er beste utnyttelse av Gudebergjordet?